Hjem

Velkommen til websidene for Camphill Landsbystiftelse Solborg. Her finner du informasjon om landsbyen vår, og også om Camphillbevegelsen i Norge og resten av verden. Sidepanelet til venstre inneholder lenker til våre verksteder og hus, informasjon om hvordan du finner frem til oss, og hvordan du kan søke om å komme til landsbyen som landsbyboer eller medarbeider. Du kan også finne lenker til andre Camphill-landsbyer i Norge, beskrivelser av ulike aspekter av landsbylivet, og mer om landsbyens historie.


Om Solborg

Solborg er et leve- og arbeidsfellesskap både for mennesker med psykisk utviklingshemning og medarbeidere. I landsbyen prøver vi å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle. Solborg ble grunnlagt i 1977. Det første Camphillstedet ble startet i 1939 i Skottland, og Vidaråsen Landsby ble grunnlagt i 1966 som den første Camphill-landsby i Norge. Solborg var opprinnelig for ungdommer med spesielle behov som hadde falt ut av det vanlige skolesystemet, og som trengte å bo i en mer skjermet omgivelse. I begynnelsen av 80- årene gikk stedet over til å tilby et livsfellesskap for voksne mennesker med og uten utviklingshemming. Solborg ligger i Åsbygda i Ringerike kommune / Buskerud, Norge.