Hvordan blir jeg medarbeider eller praktikant på Solborg?

Informasjonen du finner på siden "Om Solborg - Informasjon for medarbeidere" vil gi deg en ide om hvordan det kan være å være en del av levefelleskapet på Solborg.

Hvordan søke?

Klikk her for å gå til det elektroniske søknadsskemaet for å søke som medarbeider.

Det er også mulig å søke seg til Solborg som voluntør (kun fra utlandet) gjennom EU programmet "Aktiv ungdom". Her kommer du til "Erasmus +" nettsiden


Hvis du ønsker det, kan du skrive ut det elektroniske søknadskjemaet og sende det med vedlegg til

Camphill Landsbystiftelse Solborg
- Ved medarbeidermandatgruppen
Solborgveien 21
3520 Jevnaker
Norge

epost: solborg@camphill.no