Husansvarlig søkes

Til våre familiehus søker vi etter fulltids medarbeidere (husansvarlige) som kan ta ansvar for 3-5 mennesker med spesielle behov, og for husholdningen. Stillingen som husansvarlig innebærer også å være teamleder for husets medarbeidere, og sammen sørger medarbeidere og landsbyboere for å skape en god og inkluderende stemning i familiehusene som er både medarbeidernes og landsbyboernes hjem.

Vi leter etter noen med disse egenskapene til stillingene: langsiktig perspektiv, strukturert og fleksibel, engasjert og relasjonsbyggende, god til å lytte og samtidig klar og tydelig, selvstendig med evnen til å arbeide i team. 

Kjenner du deg igjen i dette kan Camphill Landsbystiftelse Solborg tilby spennende, varierte og givende oppgaver. Både par og enslige kan søke på stillingene.

Til forskjell fra de fleste andre virksomheter, velger vi å skille arbeid helt fra lønn. Som medarbeider i landsbyen får man dekket sine behov via naturalytelser som for eksempel kost, losji, transport og lommepenger. Man kan også be om å få dekket individuelle økonomiske behov. Det følger en tjenestebolig med stillingene som husansvarlig.

Ytterligere informasjon om Landsbystiftelsen generelt og om Solborg spesielt, kan du finne på våre web sider; http://www.camphill.no/hjem/


Søknad med CV og vedlegg sendes per post eller e-post til:

Solborg Camphill, medarbeidermandatgruppen v/ Lise Anette Molberg Flaten

Solborgveien 21. 3520 Jevnaker. Norge.

Telefon: 32 13 24 80.

E-post:
solborg@camphill.no

_____________________________________________________________________________

Støttekontakter og ledsagere søker vi

Camphill Landsbystiftelse Solborg er et leve og arbeids fellesskap for voksne mennesker med spesielle behov, og for medarbeidere fra hele verden.

I landsbyen prøver vi å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle, basert på gjensidig respekt og likeverd uavhengig av kultur, religion, kjønn, etnisitet eller funksjonshemning.

Omtrent femti mennesker tilhører Solborg fellesskapet.

Solborg Landsby er en del av Camphill Landsbystiftelse, og er tuftet på Rudolf Steiners antroposofi og Karl Königs grunnleggelse av Camphill bevegelsen.

Landbruket på Solborg er drevet etter biodynamiske prinsipper.

Flere av våre landsbyboere har enkelt vedtak fra sine kommuner om støttekontakt på fritiden, eller vedtak om individuell støtte i tilrettelagt arbeid i Solborg’s verksteder.

På vegne av kommunene og landsbyboerne våre, søker vi derfor etter noen fra nærmiljøet som kunne tenke seg å være støttekontakt eller ledsager for en eller flere av våre landsbyboere.

Arbeidstid er fra 12. timer i måneden, timelønn og utgiftsgodtgjørelse avtales via oppdragsavtaler med den enkelte beboers hjemkommune.

Vi leter etter noen med disse egenskapene som støttekontakter eller ledsager i arbeid: Langsiktig perspektiv, strukturert, fleksibel, engasjert og relasjonsbyggende.

God til å lytte, og samtidig evne å være klar og tydelig i sin kommunikasjon.

Selvstendig, med evne til å samarbeide med kommune, landsbyboerens hus og/eller verkstedansvarlige og andre medarbeidere på Solborg.

 Ytterligere informasjon om Landsbystiftelsen generelt og om Solborg spesielt, kan du finne på våre web sider; http://www.camphill.no/hjem/

 Søknadsfrist: åpen – tiltredelse etter avtale og behov.

Søknad med CV og vedlegg sendes per post eller e-post til:

Solborg Camphill, medarbeidermandatgruppen v/ Lise Anette Molberg Flaten

Solborgveien 21. 3520 Jevnaker. Norge.

Telefon: 32 13 24 80 man-tor 10:30-13:30  

E-post: solborgcamphillno