Camphill Landsbystiftelse Solborg er et bo og arbeids fellesskap for voksne mennesker med spesielle behov, og for medarbeidere fra hele verden.
I landsbyen prøver vi å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle, basert på gjensidig respekt og likeverd uavhengig av kultur, religion, kjønn, etnisitet eller funksjonshemning.
Omtrent femti mennesker tilhører Solborg fellesskapet.
Solborg Landsby er en del av Camphill Landsbystiftelse, og er tuftet på Rudolf Steiners antroposofi og Karl Königs grunnleggelse av Camphill bevegelsen.
Landbruket på Solborg er drevet etter biodynamiske prinsipper.

Flere av våre landsbyboere har enkeltvedtak fra sine kommuner om støttekontakt på fritiden, eller behov for individuell støtte i tilrettelagt arbeid i Solborg’s verksteder.

På vegne av kommunene og landsbyboerne våre, søker vi derfor etter noen fra nærmiljøet som kunne tenke seg å være støttekontakt og/eller ledsager for en eller flere av våre landsbyboere.

Arbeidstid er fra 12. timer i måneden, timelønn og utgiftsgodtgjørelse avtales via oppdragsavtaler med den enkelte beboers hjemkommune eller Solborg.

Dine egenskaper
Vi leter etter noen med disse egenskapene som støttekontakter eller ledsager i arbeid:
Langsiktig perspektiv, strukturert, fleksibel, engasjert og relasjonsbyggende.

God til å lytte, og samtidig evne å være klar og tydelig i sin kommunikasjon.
Selvstendig, med evne til å samarbeide med kommune, landsbyboerens hus og/eller verkstedansvarlige og andre medarbeidere på Solborg.

Ytterligere informasjon om Landsbystiftelsen generelt og om Solborg spesielt, kan du finne på våre web sider; https://solborg.camphill.no/

Søknadsfrist: åpen – tiltredelse etter avtale og behov.
Søknad med CV og vedlegg sendes per post eller e-post til:
Solborg Camphill, medarbeidermandatgruppen v/ Lise Anette Molberg Flaten
Solborgveien 21. 3520 Jevnaker. Norge.

Telefon: 32 13 24 80 man-tor 10:30-13:30 
E-post: solborg@camphill.no