Camphill Landsbystiftelse Solborg er et inkluderende bo og arbeidsfellesskap basert på antroposofi.

Våre verksteder prøver å dekke landsbyens behov i form av gårds- og, skogsdrift, matlagingsgrupper, gartneri, urtegruppe, bakeri og veveri – alle verkstedene er lokalisert i landsbyen.  Landbruket på stedet er drevet etter biodynamiske prinsipper.

 

Alm gården og gartneriet på Solborg er de største arbeidsplassene for landsbyens beboere og medarbeidere, og er svært viktige deler av landsbyorganismen. Gården har i underkant av 600 daa til skogbruk og et dyrket areal på 170 daa. Derav blir rundt 8 daa brukt til frukt og grønnsaksdyrking. På gården bor det rundt 8 melkekyr og 50 høner som forsyner landsbyen med melk og egg. 20 sauer forsyner veveriet med ull og landsbyen med kjøtt.

For å kunne videreutvikle landbruksdriften søker vi etter to nye fulltids medarbeidere.

Vi leter etter en gartner, og en gårdbruker med kompetanse innen biodynamisk landbruk, alternativt med bakgrunn fra økologisk landbruk som også har interesse og vilje til å tilegne seg kunnskap om biodynamiske landbruksprinsipper.

Stillingene som bonde og gartner innebærer blant annet å veilede gårdens praktikanter og landsbyboerne i arbeidet på gården og i gartneriet.

Til forskjell fra de fleste andre virksomheter, velger vi å skille arbeid helt fra lønn.

Det er en forutsetning at gartneren og gårdbrukeren bor i landsbyen, det følger en tjenestebolig med stillingen(e)

Som medarbeider i landsbyen får man dekket sine behov via naturalytelser som for eksempel kost, losji, transport og lommepenger. Man kan også be om å få dekket individuelle økonomiske behov.

 

Personlige egenskaper som vektlegges er: førerkort for bil og traktor, løsningsfokus, erfaring fra sosialt arbeid, langsiktig perspektiv, fleksibilitet, norskkunnskaper, gode sosiale ferdigheter og erfaring fra økologisk / biodynamisk landbruk.

 

Ytterligere informasjon om Landsbystiftelsen generelt og om Solborg spesielt, finner du på våre web sider; https://solborg.camphill.no/

 

Søknadsfrist: 30.1.21 – Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV sendes per post eller e-post til:

Camphill Solborg, medarbeidermandatgruppen

Solborgveien 21. 3520 Jevnaker. Norge.

Telefon: 0047 32 13 24 80  E-post: solborg@camphill.no