Camphill Solborg Landsbystiftelse er et leve og arbeids fellesskap for voksne mennesker med spesielle behov, og for medarbeidere fra hele verden.

I landsbyen prøver vi å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle, basert på gjensidig respekt og likeverd uavhengig av kultur, religion, kjønn, etnisitet eller funksjonshemning.

Omtrent femti mennesker tilhører Solborg fellesskapet.

Solborg Landsby er en del av Camphill Landsbystiftelse, og er tuftet på Rudolf Steiners antroposofi og Karl Königs grunnleggelse av Camphill bevegelsen.

Landbruket på Solborg er drevet etter biodynamiske prinsipper.

 

Til våre familiehus søker vi etter fulltids medarbeidere (husansvarlige) som kan ta ansvar for

3-5 mennesker med spesielle behov, og for husholdningen.

Stillingen som husansvarlig innebærer også å være teamleder for husets medarbeidere, og sammen sørger medarbeidere og landsbyboere for å skape en god og inkluderende stemning i familiehusene som er både medarbeidernes og landsbyboernes hjem.

 

Vi leter etter noen med disse egenskapene til stillingene: langsiktig perspektiv, strukturert og fleksibel, engasjert og relasjonsbyggende, god til å lytte og samtidig klar og tydelig, selvstendig, med evne til å arbeide i team.

 

Kjenner du deg igjen i dette, kan Camphill Solborg Landsbystiftelse tilby spennende, varierte og givende oppgaver.

Både par og enslige kan søke på stillingene.

 

Til forskjell fra de fleste andre virksomheter, velger vi å skille arbeid helt fra lønn.

Som medarbeider i landsbyen får man dekket sine behov via naturalytelser som for eksempel kost, losji, transport og lommepenger.

Man kan også be om å få dekket individuelle økonomiske behov.

Det følger tjenestebolig med stillingene som husansvarlig.

 

Ytterligere informasjon om Landsbystiftelsen generelt og om Solborg spesielt, kan du finne på våre web sider; https://solborg.camphill.no/

 

Søknadsfrist: 01.09.2020 – Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV og vedlegg sendes per post eller e-post til:

Solborg Camphill, medarbeidermandatgruppen Solborgveien 21. 3520 Jevnaker. Norge.

Telefon: 32 13 24 80. E-post: solborg@camphill.no