Kittelsen Hus var ombygget i 1979 og det fikk navn etter Theodor Kittelsen som var en norsk maler, tegner og bokkunster. Kittelsen var den som tegnet mange populære troll illustrasjoner som finnes i Asbjørnsen og Moes Eventyr.

Her bor tre landsbyboere og fire medarbeidere sammen. I tillegg huset har en landsbyboer til som har leilighet i Asbjørnsen hus som er nabo hus.

Telefon: 32 13 20 06