Huset var bygget omkring 1990. Møller Hus fikk navn etter Ingeborg Møller som var forfatter. Hun og flere sørget for å få Rudolf Steiner for første gang til Norge.

Her bor tre landsbyboere og fire medarbeidere sammen i bo fellesskap.

Telefon: 32 13 30 40