Parmann Hus var bygd i 1999 og fikk navn etter forfatteren Øistein Parmann. Øistein Parmann var en forfatter, kunsthistoriker og statsstipendiat. Ved siden av sitt litterære arbeid var Parmann aktivt engasjert i Steiner-bevegelsen, som lærer i Oslo i åtte år, gjennom flere kulturdebatter på 1950 tallet, som initiativtager til Steinerskolen på Nesodden, og som leder av Camphillbevegelsens representantskap i Norge 1970–80.

Parmann hus er bebodd av tre medarbeidere og to landsbyboere. En medarbeider kommer i tillegg for å hjelpe i huset.

Telefon : 32 13 34 98