Parmann Hus ble bygd i 1999 og fikk navn etter forfatteren Øistein Parmann. Øistein Parmann var en forfatter, kunsthistoriker og statsstipendiat. Ved siden av sitt litterære arbeid var Parmann aktivt engasjert i Steiner-bevegelsen som lærer i Oslo i åtte år. Han deltok også i flere kulturdebatter på 1950 tallet og var initiativtager til Steinerskolen på Nesodden. Parmann var også leder av Camphill Norges representantskap 1970–80.

Parmann Hus er bebodd av tre medarbeidere og to landsbyboere. 

Telefon : 32 13 34 98