Hvert familiehus på Solborg har et kjøkken verksted.
I verkstedet jobber en medarbeider og en landsbyboer som et lag. Hvert kjøkken har husansvarlig som verksted leder. 

kjøkkenarbeid I storgrad lager vi mat fra økologiske rå varer. Tanken bak økologisk matlaging er å støtte miljøet og å spise mat som er sunn og ren.
Hvert kjøkken lager mat til hus sine medarbeidere og landsbyboere. Noen kjøkken verksteder får gjester også.

Om sommeren og høsten får vi froskjellige  fine grønnsaker fra vårt eget gartneriet. Vi får også vårt eget kjøtt. På mange måter er huskjøkkenene våre gode eksemplarer på bærekraft. Våre kokker passer på at medarbeidere og landsbyboere får matt ifølge deres helse behov.

 

 

Foto:Anuj Kumar