1. Ta kontakt:  Send gjerne et brev eller en e-post, alternativ ring til oss:
Camphill Solborg
Solborgveien 21
3520 Jevnaker.

Telefon: 32 13 24 80
E-post: solborg@camphill.no

Vi vil gjerne bli kjent med deg! Fortell litt om deg selv (eller vedkommende det gjelder, som hva du heter, hvor gammel du er og hva du holder på med, kanskje også noe annet som du syns er viktig å fortelle om deg selv). Så avtaler vi en dag hvor du eller dere kan komme på et dagsbesøk. Ta gjerne med deg noen som du kjenner godt, kanskje noen fra familien, verge, kommunene eller skolen. Vi vil vise dere rundt og fortelle litt om livet og mulighetene på Solborg.

2. Søke: Syns du at dagsbesøket var spennende og dette kunne være noe for deg? Flott!
Det er nå du må snakke med din kommune og be kommunen sende en søknad til oss.
Søknadskjema kan du laste ned herfra: Søknadskjema (PDF, 119KB)

3. Prøveopphold: Når vi har mottatt søknaden, tar vi kontakt med dere og ser på muligheten for et prøveopphold. Et prøveopphold vil typisk vare i 2-3 uker. Du blir godt kjent med landsbylivet i den tiden, bor i et av familiehusene, får arbeidsplass i verksteder og er en del av kulturlivet og det sosiale på Solborg. På den tiden kan du og vi kjenne på om Solborg kan være et godt tilbud for deg.

4. Evaluering: Etter endt prøveopphold drar du hjem til deg selv og tar en beslutning på om du kan tenke deg å flytte til Solborg. Hvis du, dine støttepersoner og vi er enige om at Solborg er et godt tilbud for deg tilbyr vi deg en plass på Solborg. Nå er det en del papirarbeid med avtaler og kontrakter som må på plass. Når er alt er ordnet, kan du flytte hit.

5. Velkommen!  Når du har flyttet hit er de første 6 månedene vanligvis en gjensidig prøvetid, hvor både du og vi kan kjenne på om dette fungerer for deg. Mot slutten av prøvetiden vil vi ha et møte med deg og dine støttepersoner for å evaluere prøvetiden og se om du eventuelt har behov for assistanse og hjelp som vårt tilbud ikke dekker. Da må vi sammen med deg og kommunen finne løsninger på det. Fungerer prøvetiden bra, fortsetter alt som før. 

6. Behov for ekstra assistanse utover Solborgs tilbud?  Camphill Solborg er en del av Camphill Landsbystiftelsen i Norge. Om du trenger ekstra assistanse utover dette, må Solborg og kommunen bli enige om at Solborg kan og skal dekke det behovet og finne en løsning for den økonomiske siden av dette. Som oftest vil da en ny prøveperiode avtales, med en ny evaluering, til vi finner et opplegg som fungerer for alle og som kan bli permanent.

Er det noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss!