Solborg
Solborg er et leve- og arbeidsfellesskap både for mennesker med utviklingshemmning og medarbeidere. I landsbyen prøver vi å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle. Solborg ble grunnlagt i 1977. 

Solborg var opprinnelig for ungdommer med spesielle behov som hadde falt ut av det vanlige skolesystemet, og som trengte å bo i en mer skjermet omgivelse. I begynnelsen av 80- årene gikk stedet over til å tilby et livsfellesskap for voksne mennesker med og uten utviklingshemming. 

Nærmere seksti mennesker hører til Solborg fellesskapet.
Solborg har en Ringerike 
Steinerskole og en barnehage som nærmeste nabo.

På Solborg har vi blant annet en biodynamisk gård og gartneri, skogsdrift, bakeri, urteverktsted og veveri.

                    Antroposofi og Sosialterapi

Livet i landsbyen bygger på Rudolf Steiners antroposofi og landsbyimpulsen som Karl König utviklet ved grunnleggelsen av den internasjonale Camphill bevegelsen på 1940-tallet.
Vi skaper et sosialt fellesskap og en rytme i hverdagen som vi mener virker terapeutisk på alle.
Den grunnleggende ideen i sosialterapien er å forsøke å se individet bak de
hindringene som kan vise seg i hverdagen.

                            Felles Livsstil

På Solborg lever vi sammen i små og større familiehus, noen også i egne boenheter. Livet i landsbyen er på mange måter forskjellig fra livet i storsamfunnet, og kan sees som en alternativ livsform der arbeid og penger ikke direkte er relatert til hverandre. Vi forsøker å finne verdier som kan bli inspirasjon for den enkelte.

                            Kulturlivet

Et rikt og levende kulturliv er en naturlig del av landsbylivet med blant annet skuespill, konserter, foredrag, eurytmi, musikk og dans.
Vi markerer de kristne høytidene og årstidsfester med felles feiringer.

 

Solborg ligger i Åsbygda i Ringerike kommune, som tilhører Viken fylke.

 

Foto: Anuj Kumar