Ringerike Steinerskolen ligger rett i utkanten av Solborg landsby.

Steinerskolen på Ringerike er en 10-årig grunnskole som ligger vegg i vegg med Almgrenda Steinerbarnehage. Steinerskolene tilbyr et pedagogisk alternativ og følger steinerskolenes egen læreplan, godkjent av offentlige skolemyndigheter.

Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Elevene skal i voksen alder kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Klikk her Ringerike Steinerskole for å lese mer om skolen.

 

 

 

Foto: Henrik Thaulow