Klikk her Søknadsskjema for å laste ned det skjemaet for å søke som medarbeider.  Vennligst send fylt skjema til epost: solborg@camphill.no

Hvis du ønsker det, kan du skrive ut det søknadsskjemaet og sende det med vedlegg til

Camphill Landsbystiftelse Solborg
- Ved medarbeidermandatgruppen
Solborgveien 21
3520 Jevnaker
Norge

Det er også mulig å søke seg til Solborg som voluntør gjennom en sende organisasjon f.eks. FOW(Friends of Waldorf/Freunde Von Waldorf).
Klikk her FOW for å lese mer om deres Voluntør program.