Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i sosialterapeutisk arbeid i Norge. Tidsskriftet vil være "et vindu til verden". Det skal berike miljø, kommunikasjon og livskvalitet.