Arbeidslivet står helt sentralt i landsbyen. Alle verksteder drives i samarbeid mellom landsbyboerne og medarbeiderne, og alle bidrar etter evne. Vi er i stor grad selvforsynt med landbruksprodukter og selger også egne produkter på markeder og direkte fra stedet.

Du kan lese mer om våre verksteder nedenfor.