Arbeidslivet står helt  sentralt i landsbyen.Alle verksteder drives i samarbeid mellom landsbyboerne og medarbeiderne, og alle bidrar etter evne. Vi er i stor grad selvforsynt med landbruksprodukter og selger også egne produkter på marked og direkte fra stedet.

Til forskjell fra de fleste andre virksomheter , velger vi å adskille arbeid fra lønn.Det den enkelte mottar av penger relaterer seg til den enkeltes behov, ikke til arbeidsinnsats.

Du kan lese mer om våre verksteder nede.