På urteverkstedet arbeider det mellom sju og ti personer med forskjellige arbeidsferdigheter. Vi steller en urtehage med mange ulike urter, der vi plukker blader og blomster etter hvert som de kommer fram. Vi plukker også blomster og blader ute i naturen. Tørket blomst blad

Verkstedet og urtehagen gir mange sanseopplevelser til alle. 

Vi respekterer naturens utvikling, fra frø til ferdig produkt. Om våren sår vi frøene og om høsten høster vi forskjellige urter, både blad og blomster.

Om vinteren renser vi urtene og lager teblandinger og krydder. Vi lager også oljer, tinkturer, salver og bademelk.

Det sosiale samarbeid med naturen er berikende og skaper en kontakt med omverdenen.

Foto: Anuj Kumar