Solborgavisen er skrevet av skrivegruppe på Solborg. Skrivegruppen skriver om mye som skjer på Solborg og noen ting som skjer i distrikt vårt.

Skrivegruppen møtes en gang i uka. Der er tre landsbyboere og en medarbeider fra Solborg.I tillegg kommer en medlem fra utenfor som jobbet som medarbeider på Solborg tidligere.

Solborg Avisen