Hvert familiehus på Solborg har et kjøkkenverksted.
I verkstedet jobber en medarbeider og en landsbyboer som et lag. Hvert kjøkken har husansvarlig som verkstedleder. 

kjøkkenarbeid I stor grad lager vi mat fra økologiske råvarer. Tanken bak økologisk matlaging er å støtte miljøet og å spise mat som er sunn og ren.
Hvert kjøkken lager mat til sine medarbeidere og landsbyboere. Noen kjøkkenverksteder får gjester også.

Om sommeren og høsten får vi forskjellige  fine grønnsaker fra vårt eget gartneri. Vi får også vårt eget kjøtt. På mange måter er huskjøkkenene våre gode eksempler på bærekraft. Våre kokker passer også på at medarbeidere og landsbyboere får mat ifølge deres helsebehov.

 

 

Foto:Anuj Kumar