Skogsgruppen på Solborg holder til i utkanten av en stor skog rett bak gården.

Dette verkstedet produserer ved til husene og til Solborgs sentrale varmeanlegg, og arbeider også med å pleie skogen.

Om vinteren arbeider gruppen med å hugge og stable ved, og å få den brakt inn til landsbyen.

Om sommeren felles det trær og gjøres generelt vedlikehold i noen deler av skogsområdet som tilhører Solborg.

De utfører forskjellige prosjekter i landsbyen f.eks. å lage porter til skogen og rekkverk til griseområdet. De lager også benker til landsbyen som vi bruker ved forskjellige anledninger.