Kurs

Dette introduksjonskurset er til første år medarbeidere som jobber på forskjellige Camphill steder i norge.

De lærer viktige konsepter fra kursholdere og gjøre morsomme aktiviteter sammen.