Bjørneboe Hus fikk navn etter Jens Bjørneboe som var norsk forfatter med stor produksjon og hadde en sterk samfunnsengasjement. Han utfoldet seg i ulike genrer: romaner, skuespill, lyrikk, essays og artikler. Han var også forbundet med antroposofi. Han jobbet på Steinerskolen i Oslo som sløydlærer. Huset var bygget i 1989.

I huset bor tre landsbyboere og fire medarbeidere. I tillegg er en landsbyboer og en pensjonist tilknyttet  til som har egne leiligheter. 

Telefon: 32 13 30 51