Asbjørnsen og Moe Hus var det første huset hvor vi begynte Camphill Solborg i 1977.
Dette huset fikk navnet etter folkeminnesamlerne Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe, som skrev ned mange norske folkeeventyr.


Dette huset er todelt. I Jørgen Moe delen bor fire medarbeidere og to landsbyboere. Ytterligere to landsbyboere er tilknyttet dette huset, men bor i sine egne leiligheter. 


Asbjørnsen delen har en leilighet til en landsbyboer og en leilighet til en medarbeider. Her finner man også urteverkstedet.

3. etasje av dette huset er gjestehus. 

Telefon: 32 14 13 26