Bjørneboe Hus, bygget i 1989, fikk navn etter Jens Bjørneboe. Han var en norsk forfatter med en stor produksjon og hadde et sterkt samfunnsengasjement. Bjørneboe utfoldet seg i ulike genrer: romaner, skuespill, lyrikk, essays og artikler. Han var også forbundet med antroposofi, og jobbet på Steinerskolen i Oslo som sløydlærer. 

I huset bor tre landsbyboere og fire medarbeidere. I tillegg er en landsbyboer og en pensjonist tilknyttet huset. 

Telefon: 32 13 30 51