Huset ble bygget omkring 1990. Møller Hus fikk navn etter Ingeborg Møller som var forfatter. Hun og flere sørget for å få Rudolf Steiner til Norge for første gang, i 1908.

Her bor tre landsbyboere og fire medarbeidere sammen i bofellesskap.

Telefon: 32 13 30 40